Wpływ hodowli przemysłowej zwierząt na środowisko naturalne i klimat. Czyli jak krowy niszczą lasy równikowe.

Skala obecnej hodowli zwierząt jest główną przyczyną emisji gazów cieplarnianych odpowiedzialnych za globalne ocieplenie, zużywa jedną trzecią wody pitnej Ziemi, aż do 45% gruntów ziemskich, jest przyczyną zniszczenia 91% wyrządzonych w Amazonii oraz wymierania gatunków, oceanicznych martwych stref i niszczenia siedlisk dzikich zwierząt. Mięso to nie tylko Twój osobisty wybór.

Człowiek rozpoczynając działalność rolniczą zaczął ingerować w środowisko naturalne. Wraz ze wzrostem liczebności naszego gatunku rozwinęła się hodowla przemysłowa zwierząt, która nie pozostaje obojętna dla ekosystemu. Uważa się, że produkcja mięsa jest odpowiedzialna za większość poważnych  problemów środowiska naturalnego i obecny wzrost populacji ludzkości coraz bardziej będzie pogłębiał ten problem. Szacunki ukazują, że do 2050 roku liczba mieszkańców ziemi wzrośnie o 35% i osiągnie 9 miliardów, w roku 2100 może nas być już 11 miliardów. Tak duża populacja będzie napędzała gigantyczną konsumpcję żywności i doprowadzała do wzrastającego zapotrzebowania na tereny uprawne.

Obecny model rolnictwa stawia na hodowlę zwierząt gospodarskich potrzebnych do pozyskania mięsa i produktów odzwierzęcych takich jak mleko i jaja. Jednak według wielu badań jest to najmniej przyjazny dla środowiska naturalnego system pozyskiwania żywności.

Naukowcy z Oxford Martin School uważają, że gdyby ludzkość zrezygnowała z konsumpcji mięsa, to do roku 2050 można by uratować życie nawet 8 milionów osób, zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych związanych z produkcją żywności o 2/3, zmniejszyć wydatki na opiekę zdrowotną (do 1 miliarda rocznie) oraz uniknąć zniszczeń o wartości 570 miliardów dolarów, do których może doprowadzić globalne ocieplenie. [29]

DR MARCO SPRINGMANN (OXFORD MARTIN SCHOOL – UNIVERSITY OF OXFORD)
“Niezbilansowana dieta, która jest uboga w owoce i warzywa oraz bogata w czerwone i przetworzone mięso jest odpowiedzialna za największe obciążenie zdrowotne ludzi w większości regionów świata. W tym samym czasie obecny system produkcji żywności jest odpowiedzialny za ponad jedną czwartą emisji wszystkich gazów cieplarnianych prowadzących do zmian klimatu.”[29]

Wiele organizacji ekologicznych całkowicie ignoruje związek produkcji mięsa z problemami naszego środowiska i w najmniejszym stopniu nie próbuje uświadamiać społeczeństwa o najbardziej niszczycielskim dla naszej planety przemyśle. Wylesianie lasów równikowych? Papier. Zużycie wody? Niezakręcanie kranu podczas mycia rąk. Gazy cieplarniane? Wyłącznie paliwa kopalniane.

Niestety problem jest o wiele bardziej skomplikowany i fakty są z goła odmienne.


-GAZY CIEPLARNIANE-

Badanie przeprowadzone przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) wykazało, że hodowla zwierząt odpowiedzialna jest za emisje 18% rocznych światowych emisji gazów cieplarnianych, to więcej niż wszystkie środki transportu razem wzięte, które odpowiedzialne są za jedynie 13% emisji.[1]


Znacznie bardziej dokładne badania instytutu Worldwatch, z 2009 roku, uwzględniające pomijane często zwierzęce oddychanie, użycie gruntów, produkcja pasz, metan i inne niedopatrzenia FAO, podały wynik co najmniej 32 654 mln ton CO2 rocznie pochodzących z hodowli zwierząt. To 51% całej globalnej emisji.[2]


Nawet jeśli spełniłby się mokry sen każdej organizacji ekologicznej i ludzkość zaprzestałaby z korzystania paliw kopalnianych, wciąż z powodu hodowli zwierząt rzeźnych ludzkość produkowałaby zbyt dużo gazów cieplarnianych prowadzących do niekorzystnych dla środowiska zmian klimatu.[3]


Przeciętny samochód produkuje 3-12 kg CO2 na dzień. Natomiast w trakcie wycinania lasów deszczowych aby wyprodukować wołowinę dla jednego hamburgera, wytwarza się 75 kg CO2. Jedzenie 400 gramowego hamburgera wyrządza tyle szkód, co jazda samochodem przez ponad trzy tygodnie.[4]


-LASY DESZCZOWE I WYMIERANIE GATUNKÓW-

Hodowla zwierząt odpowiedzialna jest za około 91% zniszczeń wyrządzonych w lasach Amazonii. [5] [6]


55 milionów hektarów lasów deszczowych zostało wylesionych ze względu na hodowle zwierząt rzeźnych. W  każdej sekundzie niszczonych jest  0,4-0,8 hektara lasów deszczowych w celu uzyskania pastwisk i terenów uprawnych pod hodowle soi oraz kukurydzy przetwarzanej na pasze dla zwierząt.[7][8][1]


Nawet do 137 gatunków roślin, zwierząt i insektów wymiera każdego dnia z powodu wyniszczania lasów deszczowych.[9][10]

NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION (NASA)

„Na świecie istnieje od 5 do 80 milionów roślin i zwierząt składających się na bioróżnorodność naszej planety. Tropikalne lasy deszczowe, pokrywające tylko 7% naszego lądu, jednak znajduje się tam aż ponad połowa tych gatunków. Z dziesiątek milionów gatunków na Ziemi, naukowcy nazwali jedynie 1,5 miliona z nich i jeszcze mniej z nich zostało dokładnie zbadanych. Znaczna ilość roślin z lasów deszczowych znajduje się na małej przestrzeni ponieważ wymaga specjalnego otoczenia do życia. To czyni je bardzo narażonymi na deforestację. Jeżeli ich siedlisko zostanie zniszczone – mogą wyginąć. Każdego dnia, gatunki znikają z lasów deszczowych w wyniku ich wycinki. Nie znamy dokładnego tempa w jakim wymierają, ale szacunki wskazują że około 137 gatunków znika na świecie każdego dnia. Strata gatunków będzie miała znaczny wpływ na planetę. Tracimy gatunki które mogłyby pokazać nam jak zapobiegać nowotworom albo pomóc znaleźć lek na AIDS.” [9]


10.000 lat temu 99% biomasy (tj. zoo-masy) stanowiły dzikie zwierzęta. Dzisiaj, ludzie i zwierzęta hodowane na mięso stanowią 98% zoo-masy, a dzikie zwierzęta tylko 2%. Prowadzi to do największego masowego wymierania od 65 milionów lat.[11][12]


-WYKORZYSTANIE GRUNTÓW I NISZCZENIE SIEDLISK-

Uprawy plonów przeznaczanych na pasze dla zwierząt hodowlanych zajmują 33% wszystkich gruntów niepokrytych lodem. Cały proces przemysłowej hodowli zwierząt zajmuje obecnie ponad 45% ziemskich lądów. [13][14]


Prawie połowa gruntów Stanów Zjednoczonych służy do hodowli zwierząt. [15]


Z 0,6 hektara gruntu rolnego można uzyskać 17 000 kilogramów jedzenia roślinnego (m.in. jabłka, pomidory, marchew, cebula, ziemniaki) i tylko 170-250 kilogramów mięsa wołowego.[18][19][20]


Grunt potrzebny do ekonomicznego wyżywienia jednego weganina przez 1 rok to 0,07 ha. Trzy razy tyle dla wegetarianina i 18 razy tyle za zjadacza mięsa (dane odnoszą się do diety amerykańskiej bogatej w wołowinę).[21]


Coraz większe zapotrzebowanie na tereny uprawne prowadzi do wyniszczania siedlisk oraz wybijania dzikich zwierząt przeszkadzających w masowym rolnictwie.[16][17]


-ZUŻYCIE WODY-

Organizacje ekologiczne koncentrują się niemal wyłącznie na ograniczaniu zużycia wody w obrębie mieszkalnym, ale tylko 5% wody zużywanej w USA jest wykorzystane w prywatnych domach, natomiast 55% wody w USA jest zużywane przez hodowlę zwierząt.[22]


Krowa niedająca mleka wypija dziennie 50 litrów wody – zakładając, że panują temperatury nieprzekraczające 15 stopni Celsjusza. Gdy jednak pojawia się fala upałów, ilość wody zużywanej przez rośliny i zwierzęta wzrasta nawet dwukrotnie. Jeśli odniesiemy te dane do całego życia krowy, to na każdy kilogram mięsa wołowego przypadnie 15 000 litrów wody – to 100 pełnych wanien. Dla porównania: kilogram ryżu potrzebuje 2500 litrów, kilogram soi – 1800 litrów, a kilogram pszenicy – 1100 litrów wody.[23][24]


Powstrzymanie się od jedzenia wołowiny, jaj, mleka lub sera, nawet nie licząc innych mięs czy innych mlecznych produktów można oszczędzić nawet 840 000 litrów wody rocznie (dane odnoszą się do diety amerykańskiej). Organizacje ekologiczne najwyraźniej boją się poruszać ten temat i zamiast promować ograniczenie spożywanych produktów odzwierzęcych, proponują zażywanie krótszych kąpieli i rzadsze spłukiwanie wody w klozecie.[23][24]


-MARTWE STREFY OCEANICZNE I PRZEŁOWIENIE-

Hodowla zwierząt jest główną przyczyną oceanicznych martwych stref, działalność hodowlana na lądzie, tworzy ponad 500 martwych stref zalanych azotem w oceanach na całym świecie.[30][31][32]


3/4 łowisk na świecie jest nadmiernie eksploatowane. 90 milionów ton ryb jest wyciągane z naszych oceanów każdego roku. Na każdy 1 funt złowionych ryb w rejonie Pacyfiku, dochodzi 5 funtów niezamierzonych gatunków morskich złowionych i wyrzucanych jako zdechłe odpady. W roku 2048 możemy zobaczyć bezrybne oceany.[25][26][28][27]


Ponad 40% złowionych ryb jest traktowanych jako odpad. Naukowcy ustalili, że ponad 650 tysięcy wielorybów, delfinów, fok, rekinów i żółwi morskich zabijanych jest każdego roku przez statki rybackie.[28][29]


ekologia


Rezygnując z mięsa nie tylko masz pozytywny wpływ na swój zdrowia, ale również na otaczające nas środowisko. Warto korzystać z wyboru, który oferuje nam współczesna cywilizacja i korzystać z produktów spożywczych, których produkcja nie ma destrukcyjnego wpływu na naszą planetę. 

Pozostałe nasze wpisy:
Jak przejść na weganizm i nie umrzeć? Białko, żelazo, wapń, cynk, omega-3, jod, B12, D.
Soja i mleko sojowe jest szkodliwe? Mity – Rak piersi, tarczyca, GMO.

ŹRÓDŁA:
1. http://fao.org/docrep/010/a0701e/a0701e00.HTM
2. http://www.worldwatch.org/node/6294
3. https://www.amazon.com/gp/product/1626524351/
4. http://www.earthsave.org/environment/foodchoices.htm
5. http://documents.worldbank.org/curated/en/758171468768828889/pdf/277150PAPER0wbwp0no1022.pdf
6. http://rainforests.mongabay.com/amazon/amazon_destruction.html
7. http://www.rainforestrelief.org/What_to_Avoid_and_Alternatives/Rainforest_Wood.html
8. http://onegreenplanet.org/animalsandnature/livestock-feed-is-destroying-the-environment/
9. https://msu.edu/~urquhart/professional/NASA-Deforestation.pdf
10. https://www.cbd.int/doc/speech/2007/sp-2007-05-22-es-en.pdf
11. https://phys.org/news/2006-02-mass-extinction-species-begun.html
12. http://www.actionbioscience.org/evolution/eldredge2.html
13. http://www.fao.org/newsroom/en/News/2006/1000448/index.html
14. https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/10601/IssueBrief3.pdf
15. http://www.biologicaldiversity.org/programs/public_lands/grazing/pdfs/CostsAndConsequences_01-2015.pdf
16. http://www.predatordefense.org/USDA.htm
17. http://www.thewildlifenews.com/2012/09/22/wedge-wolf-pack-will-be-killed-because-of-increasing-beef-consumption/
18. https://www.nass.usda.gov/Statistics_by_State/Washington/Publications/wabro.pdf
19. http://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1722&context=ans_air
20. https://www.amazon.com/gp/product/1626524351/
21. http://www.pnas.org/content/111/33/11996.abstract
22. https://cspinet.org/new/200608011.html
23. http://thewaterweeat.com
24. http://waterfootprint.org/en/water-footprint/product-water-footprint/water-footprint-crop-and-animal-products/
25. http://www.fao.org/newsroom/common/ecg/1000505/en/stocks.pdf
26. http://science.sciencemag.org/content/314/5800/787
27. http://news.nationalgeographic.com/news/2006/11/061102-seafood-threat.html
28. http://www.fao.org/docrep/W6602E/w6602E09.htm
29. https://www.theguardian.com/environment/2014/mar/20/americas-nine-most-wasteful-fisheries-named
30. https://www.scientificamerican.com/article/ocean-dead-zones/
31. http://oceanservice.noaa.gov/facts/deadzone.html
32. https://comfortablyunaware.wordpress.com/2012/06/09/biodiversity-and-food-choice-a-clarification/

Duża część tekstu została zaczerpnięta z filmu Bite Size Vegan.